Юридическа експертиза за новото време!

Предизвикателствата на цифровата епоха изискват юридически подход, адаптиран към XXI в. Аз Ви предоставям точно това.
Какво да очаквате от мен?

За адвокат Янков

Обобщение

За мен правото е не просто професия, а призвание и страст. Ето защо подготовката ми за адвокатската дейност не е започнала и съвсем не е приключила с престоя ми в юридическия факултет,  а напротив – тя е ежедневен и естествен за мен процес. Законодателни изменения, важни съдебни решения, съществени приноси в юридическата литература, но и поглед към общите политически и икономически процеси, задаващи посоките в развитието на правната система – всичко това е част от професионалния ми фокус.

Особеният ми интерес към отраслите на „новото време“ – право на интелектуалната собственост и информационните технологии –  дава на юридическата ми експертиза незаменимо предимство в една все по-дигитализирана бизнес среда. А интензивната ми адвокатска практика осигурява на клиентите визия, държаща сметка за особеностите на българската правна действителност.