Описание

Правото на информационните технологии (ИТ) е комплексен правен отрасъл, придобиващ все по-голямо значение в последните няколко десетилетия. Той обхваща разнообразие от юридически хипотези и често се преплита с други сфери – най-вече с правото на интелектуална собственост.

Сред въпросите, които условно попадат в обхвата на правото на ИТ и по отношение на които мога да Ви предоставя съдействие, са тези относно:

• валидността на електронните документи и подписи;

• различни аспекти на електронната търговия и предоставянето на електронни услуги;

• регистрация, спорове и прехвърляне на права върху домейни;

• т.нар. право на платформите, съдържащо правила относно функциониране на интернет платформи като социални мрежи, портали за онлайн достъп до видео и аудио съдържание и др.;

• правен режим на изкуствения интелект и т.нар. автоматизирани решения;

• използване на блокчейн технологии и конкретно криптовалути;

• защита на личните данни в дигитална среда и т.н.

В тези области бих могъл да предложа например услуги по правна оценка на валидността и доказателствената стойност на електронна комуникация, съответно обезпечаването им на етапа преди възникването на отношенията с Вашия контрагент. Ако сте разменили комуникация по e-mail, whatsapp, viber или друг месинджър, аз мога да преценя доколко изявленията, отразени там, биха послужили за доказване на правни задължения. Ако се свържете с мен, преди да влезете в такава комуникация, мога да съставя юридически текстове, които да гарантират валидността на подобен тип изявления.

При нужда ще подготвя анализ на правния статус на интернет сайта, през който реализирате търговската си дейност, а също ще имплементирам съответните правни инструменти – общи условия, политики (вкл. защита на личните данни) и др. При възникване на казуси с Ваши клиенти или бизнес партньори по повод търговската Ви дейност в интернет, мога да Ви дам правен съвет или да се намеся с цел постигане на благоприятно за Вас решение.

В случай че възникне спор относно правото Ви да използвате даден домейн или желаете да придобиете, съответно прехвърлите правата върху домейн, аз бих могъл да Ви съдействам както чрез консултации, така и чрез изготвяне на съответните документи и реализиране на нужните процедури.

Оказвам съдействие във връзка с правилата, касаещи онлайн дейността в т.нар. социални мрежи. Мога да Ви съветвам относно съдържанието, което е допустимо да разпространявате през профилите си в различните платформи - т.е. да Ви предпазя от накърняване на авторското право на друг потребител или на компания, съответно от нарушение на правилата за използване на платформата, което да доведе до спиране или изтриване на профила Ви. 

В състояние съм да подсигуря правната реализация на идеята Ви за нов бизнес в областта на интернет и информационните технологии (стартъп). Ако искате да внедрите изкуствен интелект или блокчейн технология, ще Ви предоставя информация относно възможностите и текущите правни ограничения, а също и консултация по въпросите на защитата на личните данни - особено съществен юридически въпрос (предвид непосилните санкции, предвидени в GDPR).

свържете се с мен Вземете консултация!