Политика за бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ НА УЕБСАЙТА

I. Обща информация и приложимост

1.1. Настоящата политика за бисквитките (наричана по-долу "Политиката") се прилага за уебсайта www.ognyanyankov.com (наричан по-долу "Уебсайтът"), който е професионален интернет портал на адв. Огнян Янков (наричан по-нататък "адв. Янков"). В нея е обяснено как и какви бисквитки се използват, за да може Уебсайтът да бъде достъпен и да функционира.

1.2. Моля, имайте предвид, че ако споделите Уебсайта във външни мрежи (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn) или последвате връзка към друг сайт, по отношение на Вас ще се прилагат правилата за бисквитките и другите политики на тези външни мрежи/сайтове и следователно настоящата политика няма да бъде приложима към Вашите действия там.

II. Какво са бисквитките

2.1. "Бисквитките" („Cookies”) представляват малки по размер текстови файлове, съхранявани в браузъра на всеки посетител на даден уебсайт. Те се използват от браузъра, за да се идентифицира устройството на посетителя и да се гарантира правилното функциониране на дадена уеб страница, както и за да предоставят информация относно индивидуалните предпочитания на посетителя.

"Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

III. Как и какви бисквитки се използват на този Уебсайт

3.1. Този Уебсайт използва единствено т.нар. „необходими бисквитки“. Това са бисквитки, без използването на които не би било възможно в пълнота да се гарантират достъпа до, функционирането и сигурността на Уебсайта.

3.2. Както се разясни, използването на горепосочените бисквитки е необходимо за нормалното функциониране на Уебсайта. Ето защо се приема, че с достъпването на Уебсайта, Вие изрично сте поискали предоставянето на тази услуга на информационното общество и се съгласявате с употребата на бисквитките по така разяснения начин.

3.3. Съвременните браузъри позволяват на потребителите да ограничат или забранят изцяло използването на бисквитки. В случай че ограничите или забраните използването на бисквитки и по-конкретно на т.нар. „необходими бисквитки“, то следва да имате предвид, че е вероятно, Уебсайтът да не функционира оптимално на Вашето устройство.

IV. Други

4.1. Ако някоя от клаузите на настоящата Политика се окаже недействителна, това не води до недействителност на Политиката като цяло или на други клаузи от нея. В такъв случай недействителната клауза бива заместена от повелителните норми на закона, а, ако такива липсват, то Политиката се прилага без недействителната клауза.

4.2. За всички неуредени от настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4.3. Всички спорове, които евентуално биха възникнали във връзка с настоящата Политика трябва да бъдат разрешавани по доброволен път, като за целта по всяко време може да се обърнете към адв. Янков ([email protected]). Ако разрешаването на спора чрез споразумение се окаже невъзможно, то компетентни са съдилищата в гр. София, Република България.

4.4. Настоящата Политика може да бъдат едностранно изменяна и допълвана от адв. Янков, като в такъв случай актуализираният текст на Политиката ще бъде своевременно публикуван на Уебсайта и ще се счита за приложим от датата на публикуването му. Потребителите на Уебсайта са длъжни редовно да проверяват съдържанието на Политиката и да следят за промени и допълнения. За яснота се посочва, че настоящата версия на Политиката е публикувана на 30.06.2022 г.

За контакт Имате нужда от консултация? Получете консултация от тук.