За адвокат Янков

За мен правото е не просто професия, а призвание и страст. Ето защо подготовката ми за адвокатската дейност не е започнала и съвсем не е приключила с престоя ми в юридическия факултет,  а напротив – тя е ежедневен и естествен за мен процес. Законодателни изменения, важни съдебни решения, съществени приноси в юридическата литература, но и поглед към общите политически и икономически процеси, задаващи посоките в развитието на правната система – всичко това е част от професионалния ми фокус.

Езиковата ми подготовка и международният контекст на опита ми дават възможност да разширя перспективата си далеч отвъд българското право и да предоставя на клиентите си подход, съобразен с императивите на глобализацията и по-конкретно с все по-задълбочената интеграция на България в ЕС.  Особеният ми интерес към отраслите на „новото време“ – право на интелектуалната собственост и информационните технологии –  дава на юридическата ми експертиза незаменимо предимство в една все по-дигитализирана бизнес среда. А интензивната ми адвокатска практика осигурява на клиентите визия, държаща сметка за особеностите на българската правна действителност.

Този принципен маниер на работа съчетавам с проучване на конкретния казус с повишено внимание към детайла и специфичната нужда на съответния възложител. Съсредоточеният поглед върху случая ми позволява да предоставя адекватни решения и солидна позиция в евентуален преговорен процес, а широчината на общата ми подготовка гарантира нужната адаптивност към неочаквани сценарии.

Ако казусът поеме в конфронтационна посока, не просто защитавам интересите на клиента според стандартните процедури. Аз правя необходимото да му осигуря юридическа защита от най-високо качество, която да го постави в доминиращото правно положение.


Образование

През 2011 г. завърших Езикова гимназия „Пловдив“. Същата година започнах висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2014 г. получих сертификат за преминат курс по основи на австрийското право, организиран от Университета за национално и световно стопанство в София и Виенския икономически университет.

През 2016 г. се дипломирах с отличие като магистър по Право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а в края на 2017 г. успешно положих адвокатския изпит.

През 2021 г. завърших обучението си за придобиване на магистърска степен (LL.M) по Право на информационните технологии и интелектуалната собственост в университета „Лайбниц“ (Хановер, Германия) и във Виенския университет.

Поддържам квалификацията си актуална спрямо последните тенденции в правото чрез участие в различни юридически семинари, събития и курсове.


Опит

Започнах своето професионално развитие в самото начало на обучението си като юрист. През 2012 г. постъпих на работа като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Вълкова и Григоров“, гр. София. Съвместявайки обучението си в университета и работата в кантората, през март 2015 г. приех и възможността за едномесечен стаж в Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към 43-то Народно събрание на Република България. Същата година имах възможността да участвам като юридически съветник в разработването на софтуерен продукт в областта на облачните услуги.

След завършването на университета през 2016 г. започнах задължителния 6-месечен стаж в структурите на съдебната власт с цел придобиване на юридическа правоспособност. От юли 2017 г., когато успешно положих изпита за юридическа правоспособност, продължих работата си в Адвокатско дружество „Вълкова и Григоров“ вече на позицията юрист. След неколкомесечна интензивна подготовка издържах адвокатския изпит и бях вписан като адвокат през декември 2017 г. От тогава до настоящия момент активно упражнявам адвокатската професия, като продължавам сътрудничеството си с Адвокатско дружество „Вълкова и Григоров“ вече като асоцииран адвокат.

Обогатявал съм своя опит и чрез участието ми в множество международни юридически проекти и събития. През 2014 г. взех участие във финалите на състезание по Право на Европейския съюз (1st EUROPA Moot Court Competition) в гр. Кавала, Гърция. Две години по-късно спечелих конкурса за научни разработки в областта на правото, организиран от Юридическия факултет на Софийския университет. През 2019 г. в Страсбург, Франция участвах в проект, представляващ симулация на законодателния процес в Европейския парламент (Model European Union Strasbourg 2019). А през февруари 2020 г. спечелих състезанието за млади адвокати, организирано от Европейската правна академия (ERA's Young Lawyers Contest).


Практика

Юридическата ми практика включва разнообразни дейности.

Предоставям устни и писмени консултации по различни казуси. При нужда изготвям становища относно правни рискове, нормативни рамки и изисквания както в областта на българското право, така и на правото на ЕС.

Изготвям документи (договори, споразумения, покани за плащане и др.), съответно преглеждам и, ако е нужно, коригирам и прецизирам вече изготвени такива, предоставени от клиента.

Бих могъл да представлявам клиентите в преговори, различни помирителни процедури, както и пред съда или други институции.

Съдействам при учредяване на търговски дружества и неправителствени организации и извършване на промени в структурата им. Предоставям услуги и по осигуряване на цялостна правна организация на бизнеса на клиентите – включително общи условия и политики на интернет сайтове, приложения и т.н. Посочената дейност може да се осъществява и под формата на абонаментно правно обслужване, включващо текущо обезпечаване на търговската дейност на бизнес клиента – изготвяне на договори за продажби, услуги, лицензионни договори, съдействие при трудовоправни казуси, както и в отношенията с институции и чуждестранни организации.

Имам богат опит и при съдебната защита на правата на клиента, а именно – представителство по граждански и търговски дела пред всички инстанции, както и изготвяне на жалби срещу административни актове, наказателни постановления и т.н.


Езици

Владея и работя на български, английски и немски език.

Българският е моят майчин език. Подготовката си по английски и немски език получих в Езикова гимназия „Пловдив“ (Английската гимназия). Познанията ми са удостоверени със сертификат „Кеймбридж“ (Cambridge certificate) и Немска езикова диплома (Deutsches Sprachdiplom).

Притежавам и сертификати за професионално езиково обучение, а именно – сертификат за юридически английски - издаден от Българската асоциация на Международната организация за развитие на правото (International Development Law Organization – IDLO), и за юридически немски – издаден от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).


Публикации

Писането е иманентно свързано с професията ми, но то ми дава особена свобода и възможност да изразявам интересите си и в други сфери.

Правни текстове

Професионалният сайт „Грамада“ е публикувал моята разработка „Перспективи за възприемане на индивидуалната конституционна жалба в българската правна система. Други способи за защита на конституционните права на отделния гражданин в Република България.“ Текстът е на български и е достъпен освен в „Грамада“, така и в моя сайт. Разработката адресира дискусията за евентуалното предоставяне на гражданите на пряк достъп до Конституционния съд, доколкото към момента той може да бъде сезиран единствено от други институции, но не и от обикновените хора, които са засегнати от закон, противоречащ на Конституцията.

На сайта ми можете да откриете и текста (на английски) на дипломната ми работа, с която се дипломирах като магистър по Право на информационните технологии и интелектуалната собственост в университета „Лайбниц“ (Хановер, Германия). Оригиналното заглавие на разработката е „The non-exhausted problem of digital exhaustion in EU copyright law. In search of a balanced approach.“ В нея се разглежда проблемът за това, доколко е приложим в дигиталната среда принципът за изчерпване на правото на разпространение (след първата продажба) на конкретно произведение, защитено от авторското право. Или по-просто казано: ако в „офлайн“ света е напълно законно да препродадем закупената от книжарницата книга, то можем ли да направим същото с електронната книга, изтеглена от интернет, съответно със сваления музикален албум или софтуер.

Стил и Култура

Списание „Нула32“, чието мото съм използвал за горното подзаглавие, е посветено на културния живот в родния ми Пловдив. Аз съм гост автор в списанието и подготвям статии за някои от броевете. Темите, по които пиша, са свързани главно с историята, към която имам особен интерес. Статиите на български език можете да откриете в този линк на сайта на списанието.


За контакт Имате нужда от консултация? Получете консултация от тук.